نگاهی به نقش مادر در قالب رسانه

از مادر ها دست نیافتنی تا مادر های واقعی

سوگل رضایی_ مادری را اگر بخواهیم تعریف کنیم بر خلاف نقش های دیگر مانند پدر، فرزند، وکیل یا پرستار بودن، تنها به یک نقش اجتماعی نمی رسیم بلکه عموما « مادر»هم به نقشی اجتماعی اشاره دارد و هم به نقشی فردی، با هاله ای از  قداست که مراجعی چون دین، عرف و جامعه، جایگاه آن را همواره رفیع و منزلتش را گرامی داشته اند.

ادامه مطلب


کلیه حقوق این سایت نزد بانو سرای آفتاب محفوظ است
طراح شرکت نیکو پردازان جی - Copyright © 2017